Vestia Oy – Julkaisut

Ympäristövaikutukset

Toimintamme ympäristövaikutukset ovat alle lakisääteisten rajojen. Olemme pystyneet vähentämään kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän 5 %:iin ja ympäri vuoden tehtävien tarkkailujen tulokset raportoidaan kerran vuodessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Vuoden 2020 aikana ei ympäristöjärjestelmään kirjattu yhtään poikkeamaa. Vestian omaan järjestelmään kirjattiin kaksi jäteauton hydrauliikkaletkun tai -pumpun rikkoontumisesta aiheutunutta öljyvahinkoa. Öljyä ei päässyt ympäristöön tai viemärikaivoon.

Jätekeskuksen alueella tehtiin siivouksia ja harjauksia pitkin vuotta ja lisäksi Vestianväylän tienvarret siivottiin kaksi kertaa kesän aikana. Jätejakeiden (puujätteen, betonin yms.) murskauksesta sekä seulonnasta aiheutui hetkellistä pölyämistä ja erityisjätemontun kaivuutöistä aiheutui jonkin aikaa hajuhaitta.

Lintuharrastajat havaitsivat jätekeskuksella vuoden aikana yli sata eri lintulajia, joista uutena lajina havaittiin harmaapäätikka. Yleisimpiä varislintuja jätekeskuksessa olivat edelleen naakat, korpit ja varikset. Myös lokit vierailivat alueella runsaslukuisena.

Vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä oli vuonna 2020 yhteensä 37 674 tonnia.

Jätejakeet ja niiden hyödyntäminen

Jätejae2020 määrä %2019 määrä %Hyödyntäminen
Hyödynnettävä maa-aines5,5 %8,1 %Maanrakentamiseen
Vaarallinen jäte ja SER3,0 %2,1 %Energiaksi ja teollisuuden raaka-aineeksi
Hyödynnetty energiana53,7 %52,3 %Kaukolämmöksi ja sähköksi
Hyödynnetty materiaalina 33,1 %29,4 %Eri teollisuuden alan raaka-aineiksi,
biokaasuksi, maa-ainesten korvikkeeksi
Varastoidut jätteet, käsitellyt lietteet 1,1 %3,2 %Lajittelurejekti varastossa, lietteet lietehallissa
Loppusijoitettu jäte3,6 %4,9 %

Hyödyntämisaste

20202019201820172016
95 %95 %97 %96 %
96 %

Roskapussijätteestä syntyy kaukolämpöä

Vestian alueelta kerätyt roskapussit eli poltettava jäte kuljetaan jäte-energialaitokselle Westenergy Oy Ab:lle. Siellä niistä saadaan jopa 50 % hyödynnettyä Vaasan alueen kaukolämmöksi ja jonkin verran myös sähköksi. Energian lisäksi saadaan kierrätysmetallia ja maanrakennusaineita.

Vestian ja kuuden muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama Westenergy Oy Ab kehittää jatkuvasti toimintaansa uusien kiertotalousmahdollisuuksien rakentamiseen ja visiona on hiilineutraali energiantuotanto 2020-luvun loppuun mennessä.