Vestia Oy – Julkaisut

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli Vestian historiassa poikkeuksellinen monestakin syystä. Edellisvuoden lopulla oli siirrytty toimimaan konsernimuodossa ja laajamittainen hyötyjäteasemien uudistamisprojekti oli hyvää vauhtia lähdössä käyntiin, kun maailmalta kantautui uutisia uudesta nopeasti leviävästä virustaudista. COVID-19 rantautui myös Suomeen ja valtiovallan otettua pandemian johdosta valmiuslain pykäliä käyttöön katsottiin myös Vestialla toiminnan siirtyneen poikkeusolojen edellyttämään tilaan 17.3.2020. Täysin tyhjin käsin tähän tilanteeseen ei kuitenkaan tarvinnut lähteä, sillä kuntavastuullisen jätehuollon ollessa huoltovarmuuskriittinen toimiala, on toimijoilta edellytetty laajaa ennakkovarautumista myös poikkeusoloihin. Vestian osalta tämä tarkoitti valmius- ja varautumissuunnitelmien esille ottoa ja niiden täytäntöönpanoa, joka merkittävimmin on näkynyt mm. henkilöstön hajasijoittamisena ja jätehuollon kriittisten kohteiden listausten päivittämisenä, sekä kuntalaisille suunnattuna tiedottamisena.

Vaikka poikkeusolot kestivät koko vuoden, siitä huolimatta kehitysprojektit etenivät suunnitelmien mukaan. Varautumis- ja valmiussuunnittelun tavoitteena onkin normaalin toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen ja Vestian isoimpien projektien osalta näin on vallitsevasta tilanteesta huolimatta kyetty toimimaan.

Kuntalaisten pienjätekuormien vastaanottopalvelun parantamiseen tähtäävä Lajittelupiha-projekti käynnistyi ensimmäisten neljän pilottikohteen rakentamisella ja avajaisia päästiin viettämään loppuvuodesta Kalajoen ja Pyhäjärven uudistetuilla lajittelupihoilla. Tätä ennen kuitenkin valmistui Ylivieskan jätekeskukseen uusi palvelurakennus, jonne päästiin muuttamaan elokuun aikana. Uuden rakennuksen myötä uudistettiin myös Vestian palvelumallia kokoamalla aiemmin hajallaan olleet asiakaspalvelutoiminnot saman katon alle.

Poikkeusolojärjestelyiden ja kehittämistyön rinnalla tehtyä päivittäistyötä ei kuitenkaan pidä unohtaa. Vaikka strategian pääpainopisteenä onkin yhtiön ja toimintojen kehittäminen, on olennaisen tärkeää, että Vestian omistajakuntien yhtiölle antama perusjätehuollon järjestämistehtävä tulee suoritettua kunnialla. Tässä tehtävässä on aikaa ja resursseja vievän kehitystyön ohella, usein pandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden haastamina, henkilöstömme onnistunut loistavasti. Tämän ponnistuksen jäljiltä on hyvä suunnata kohti valoisampia aikoja, luottavaisin mielin tietäen, että jokilaaksojen alueen yhdyskuntajätehuolto toimii ja kehittyy myös poikkeuksellisissa oloissa.

Olavi Soinio

toimitusjohtaja