Vestia Oy – Julkaisut

Taloussektori

Lakisääteiset jätemaksut suurin tulo

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jokilaaksojen jätelautakunta päättää perimämme jätemaksut.

Pääosa tuloistamme koostuu kotitalouksilta ja yrityksiltä perittävistä jätemaksuista sekä perusmaksuista. Yhteensä jäte- ja perusmaksujen kertymä muodosti 90 % kaikista tuloistamme.

Perusmaksu on asuinrakennuksen ja -huoneiston kiinteä vuosimaksu, jolla katamme sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita emme voi laskuttaa keneltäkään yksittäiseltä jätteen tuottajalta.

Vuonna 2020 liikevaihto laski 16,6 % edellisestä vuodesta. Muutos johtui liiketoimintasiirrosta, jossa yritysasiakkaat siirrettiin tytäryhtiön asiakkaiksi.

Yli kaksi kolmasosaa vuotuisesta budjetistamme käytämme ulkoisten palveluiden ostamiseen. Suurimpia hyödyntämiämme ulkoisia palveluita ovat jätekuljetusten järjestäminen, jätteiden käsittelypalvelut ja palveluiden tuottaminen asemilla.

Anne Havisto

talouspäällikkö

Talous lukuina