Vestia Oy – Julkaisut

Kehityssektori

Useat kehityshankkeet loivat pohjaa tulevaisuudelle

Kehityssektorin ensisijaisena tehtävänä on toimia tukena muulle organisaatiolle ja siten tunnistaa kehitystarpeita laajalti. Vuoden suurimmiksi hankkeiksi nousivat tietojärjestelmien laajamittainen kehitystyö ja palvelumalliuudistus uuden palvelurakennuksen ja ensimmäisten etävalvottujen lajittelupihojen myötä.

Tietojärjestelmien kehitystyö painottui järjestelmätyökalujen ja yhteistyökumppanuuksien kehittämisen ympärille. Palvelumalliuudistuksen myötä lähestymistapa palveluneuvonnan kokonaisuuteen koki kauttaaltaan suuren muutoksen. Kehitystyötä tehtiin niin ikään myös organisaation sisäisten toiminnan rakenteiden, esimiestyön ja toimintatapojen kehittämisen ympärillä.

Riikka Saari

kehityspäällikkö