Vestia Oy – Julkaisut

Jätekeskus

Jätekeskuskartta

Vie hiiri kuvassa kohteiden päälle nähdäksesi niiden nimet.

.

.
Vanha kaatopaikka Toimisto Jätekeskuksen mikroturbiinilaitos Vaarallisen jätteen varasto ja sähköromun lajittelu Palvelurakennus ja vaakatoimisto Vanha vaaka-asema Lajittelupiha henkilöasiakkaille Hyötyjätteiden varastointi- ja käsittelykenttä Hulevesiallas puhtaille vesille Pahvihalli Lietehalli Biojätehalli Poltettavan jätteen siirtokuormaushalli Pilaantuneiden maiden vastaanotto-, varastointi- ja käsittelykenttä Uusi jätteenkäsittelyalue Teollisuusjätekuormien vastaanotto Puujätteen vastaanotto

Vanha kaatopaikka

Toimisto

Jätekeskuksen mikroturbiinilaitos

Vaarallisen jätteen varasto ja sähköromun lajittelu

Palvelurakennus ja vaakatoimisto

Vanha vaaka-asema

Lajittelupiha henkilöasiakkaille

Hyötyjätteiden varastointi- ja käsittelykenttä

Hulevesiallas puhtaille vesille

Pahvihalli

Lietehalli

Biojätehalli

Poltettavan jätteen siirtokuormaushalli

Pilaantuneiden maiden vastaanotto-, varastointi- ja käsittelykenttä

Uusi jätteenkäsittelyalue

Teollisuusjätekuormien vastaanotto

Puujätteen vastaanotto

Jätekeskuksen lukuja

Lajittelupihan kävijämäärä

0
(+17 %)

Jätekeskusasioinnit yhteensä

0
(+6 %)

Raskaan kaluston vaaka-asioinnit

0
(-10 %)

Jätteiden hyödyntämisaste

0 %
(+0 %)

Jätevirrat ja niiden käsittely

Poltettava jäte

Biojäte