Vestia Oy – Julkaisut

Vuoden 2020 tunnusluvut

Koottua tietoa

Jätekeskusasioinnit

24 447 (+6 %)

Vuosi 2020

2019: 23 000 (-4 %)
2018: 24 000

Keräyspisteet

30 420 (+1 %)

Vuosi 2020

2019: 30 091 (+1 %)
2018: 29 690

Henkilöstö

21 (+0 %)

Vuosi 2020

2019: 21 (+5 %)
2018: 20

Hyötyjäteasemien / lajittelupihojen kävijämäärät

26 942 (+4 %)

Vuosi 2020

2019: 25 920 (+26 %)
2018: 20 600

No Data Found

Asiakasyhteydenotot

20 419 (-7 %)

Vuosi 2020

2019: 21 890 (-0,5 %)
2018: 22 000

No Data Found

Neuvontatilaisuudet

21 (-28 %)

Vuosi 2020

2019: 75 (-42 %)
2018: 129

No Data Found

Materiaalivirrat

Erilliskerätty poltettava jäte

kg/asukas

179 (+2 %)

Vuosi 2020

Vaaralliset jätteet

kg/asukas

3 (+0 %)

Vuosi 2020

Kokonaisjätemäärä

tonnia

37 674 (-23 %)

Vuosi 2020

No Data Found

Erilliskerätty biojäte

kg/asukas

11 (+0 %)

Vuosi 2020

Hyödynnettävät jätteet

% kokonaisjätemäärästä

95 %

Vuosi 2020 | Muutos: 0 %

No Data Found

Talouslukuja

Liikevaihto

8 947 103 €

Vuosi 2020

2019: 10 733 454 €
2018: 10 110 093 €

Tulos

309 789 €

Vuosi 2020

2019: 1 353 427 €
2018: 1 827 453 €

Nettotulos-%

3,4 %

Vuosi 2020

2019: 13,1 %
2018: 18,7 %

Omavaraisuusaste -%

63,6 %

Vuosi 2020

2019: 62,9 %
2018: 60,0 %