Vestia Oy – Julkaisut

Tulot, menot ja maksujen käyttö

Tulot 2020

Tulot yhteensä:

8 947 105 €

Pääosa tuloistamme koostuu kotitalouksilta ja yrityksiltä perittävistä jätemaksuista. Yhteensä jätemaksujen ja perusmaksujen kertymä muodosti 90 % kaikista tuloistamme. Liikevaihto laski 16,6 % edellisestä vuodesta. Muutos johtui liiketoimintasiirrosta, jossa yritysasiakkaat siirrettiin tytäryhtiön asiakkaiksi.

Menot 2020

Menot yhteensä:

-8 696 121 €

Yli kaksi kolmasosaa vuotuisesta budjetistamme käytämme ulkoisten palveluiden ostamiseen. Suurimpia hyödyntämiämme ulkoisia palveluita ovat jätekuljetusten järjestäminen, jätteiden käsittelypalvelut ja palveluiden tuottaminen asemilla.

Maksujen käyttö

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jokilaaksojen jätelautakunta päättää perimämme jätemaksut. Jätemaksu muodostuu jätteiden keräilyn ja käsittelyn kustannuksista. Perusmaksulla katamme sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita emme voi laskuttaa keneltäkään yksittäiseltä jätteen tuottajalta.

Perusmaksun käyttö

Jätemaksujen käyttö