Vestia Oy – Julkaisut

Koottua tietoa

Jäteastioiden määrä

30 403

Poltettavan jätteen astioiden määrä vuonna 2023

Lajittelupihojen kävijämäärät

46 308 (+11 %)

Vuosi 2023

2022: 41 892

Asiakasyhteydenotot

23 283 (+5 %)

Vuosi 2023

2022: 22 170 (+3 %)
2021: 21 563 (+5,5 %)

No Data Found

Henkilöstö

35 (+21 %)

Vuosi 2023

2022: 29 (+16 %)
2021: 25 (+19 %)

Kierrätysneuvontatilaisuudet

75 (+29 %)

Vuosi 2023

2022: 58 (+75 %)
2021: 33 (+57 %)

No Data Found

Materiaalivirrat

Kokonaisjätemäärä

tonnia

30 126 (-5 %)

Vuosi 2023

No Data Found

Erilliskerätty poltettava jäte

kg/asukas*

179 (+3 %)

Vuosi 2023

2022: 174 (-3 %)
2021: 180 (+0,6 %)

*Toimialueen asukasluku vuonna 2023: 91 247.

Erilliskerätty biojäte

kg/asukas*

14 (+17 %)

Vuosi 2023

2022: 12 (+0 %)
2021: 12 (+9 %)

*Toimialueen asukasluku vuonna 2023: 91 247.

Hyödynnettävät jätteet

% kokonaisjätemäärästä

99 % (+0 %)

Vuosi 2023

Taloyhtiöistä ja ekopisteiltä kerätyt hyötyjätteet

No Data Found

Loading..........

The Data is Not Available

Talouslukuja

Liikevaihto

11 052 239 €

Vuosi 2023

2022: 9 833 136 €
2021:
9 477 005 €

Tulos

-33 450 €

Vuosi 2023

2022: 641 745 €
2021: 91 425 €

Nettotulos-%

-7,29 %

Vuosi 2023

2022: 6,47 %
2021: -1,50 %

Omavaraisuusaste -%

49 %

Vuosi 2023

2022: 58 %
2021: 54,7 %