Vestia Oy – Julkaisut

Taloussektori

”Talouspäällikön alaisuudessa toimiva taloustiimi koostuu kokeneista ammattilaisista, konsernikirjanpitäjästä, kirjanpitäjästä ja myyntilaskutuksesta sekä myyntireskontrasta vastaavista henkilöistä.”

– Sanna Pirinen, talouspäällikkö

Taloussektori

”Talouspäällikön alaisuudessa toimiva taloustiimi koostuu kokeneista ammattilaisista, konsernikirjanpitäjästä, kirjanpitäjästä ja myyntilaskutuksesta sekä myyntireskontrasta vastaavista henkilöistä.”

– Sanna Pirinen, talouspäällikkö

Taloustiimi koko konsernin tukena

Vestian ja koko konsernin taloustiimi huolehtii konsernin taloushallinnon lakisääteisistä tehtävistä ja osallistuu sisäiseen laskentaan muiden tiimien kanssa. Näin varmistetaan sujuva ja kustannustehokas toiminta. Tavanomaisten taloushallinnon tehtävien lisäksi taloustiimi osallistuu Vestian strategian kehittämiseen.

Vuonna 2023 taloustiimin johdossa tapahtui merkittävä vahdinvaihto, kun talouspäällikkö Anne Havisto eläköityi ansaitusti ja hänen seuraajakseen astui Sanna Pirinen. Talouspäällikön alaisuudessa toimiva taloustiimi koostuu kokeneista ammattilaisista, konsernikirjanpitäjästä, kirjanpitäjästä ja myyntilaskutuksesta sekä myyntireskontrasta vastaavista henkilöistä.

Vaikka taloustiimi pääasiassa työskentelee Ylivieskan jätekeskuksella, tiimiläiset hyödyntävät aktiivisesti etätyön mahdollisuuksia. Etätyö on integroitu tiimin toimintatapoihin, mikä on helpottanut työskentelyä huomattavasti. Etätyön tuoma joustavuus tukee tehokasta yhteistyötä sekä tiimin sisällä että yli tiimirajojen.

Sanna Pirinen

talouspäällikkö

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

0 %

mielestä laskut ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

0 %

mielestä laskut ovat oikein.

0 %

pitää jätehuollon kustannuksia kohtuullisena.