Vestia Oy – Julkaisut

Toimitusjohtajan katsaus

”Vestia on olemassa kuntalaista varten ja lähtökohdat tulevaisuuden jätehuollon kehittämiseen ovat hyvät.”

– Olavi Soinio, Vestia

Toimitusjohtajan katsaus

”Vestia on olemassa kuntalaista varten ja lähtökohdat tulevaisuuden jätehuollon kehittämiseen ovat hyvät.”

– Olavi Soinio, Vestia

Katso videolta toimitusjohtajan katsaus Vestian vuoteen 2023

Toiminnan kehittämistä kuntalaisia varten

Vuoden 2023 aikana päivittäistoiminnan ja kehitysprojektien etenemisen ohella yhtenä merkittävänä painopisteenä oli tulevaisuuden suuntien ja toiminnan suunnittelu. Vestia on kehittynyt suunnitelmallisesti jätehuoltoalan toimijaksi, joka perustehtävänsä tuottamisen lisäksi pystyy luomaan valtakunnankin tasolla merkittäviä innovaatioita toimialalle. Näistä näkyvimpiä ovat lajittelupihat. Vuoden lopussa nähtiin ensimmäiset avajaiset myös jokilaaksojen alueen ulkopuolella Sallan ecoASEMAn myötä.

Lajittelupihakonseptin vientimyynnin aloittamisen lisäksi vuoden aikana varauduttiin muuttuvan lainsäädännön mukanaan tuomiin uusiin velvoitteisiin, jotka Vestian toiminnassa näkyvät konkreettisimmin laajentuvana keräysvelvoitteena.

Katsetta suunnattiin myös kohti tulevaisuutta ja vuoden aikana yhtiön hallitus ja johtoryhmä kokoontuivat useaan kertaan määrittelemään askelmerkkejä, joilla Vestia pystyy edelleen tuottamaan kuntalaisille kehittyvät jätehuollon peruspalvelut. edullisesti, laadukkaasti ja toimintavarmasti.

Laadun tuottaminen edullisesti on tunnetusti haasteellista. Pelkästään edullisuutta tavoittelemalla päädytäänkin helposti laadun merkittävään laskuun, joten edullisuuden ja laadukkuuden tulee olla riittävässä tasapainossa. Oman haasteensa tähän yhtälöön toi vuoden aikana tapahtuneet hinnankorotukset eri alihankintaketjuissa. Palveluiden parantaminen, samalla säilyttäen maltillinen hintataso, pyritäänkin toteuttamaan konsernin sisäisellä subventiolla. Kuntavastuullista jätehuoltotehtävää suorittavan emoyhtiön toimintaa tukee toimialuerajat ylittävä yritysliiketoiminta ja lajittelupihateknologian myynti. Tällä ajatuksella pyritään toteuttamaan haasteellinen yhtälö, jossa tarjottu palvelu on samanaikaisesti sekä laadukasta että edullista.

Toimintavarmuuden korostaminen ja vuoden aikana sen eteen tehdyt toimet nousivat erityisesti esiin valtakunnallisen huoltovarmuuden näkökulmasta Suomenlahdella tapahtuneen kaapeli- ja kaasuputkivaurion myötä. Jätehuolto yhtenä yhteiskunnan peruspalveluiden toimivuuden kannalta kriittisenä tekijänä kohotti myös valmiustasoaan ja Vestian osalta voitiin todeta varautumisen tason olevan hyvä. Kuntalaisen etu on jätehuoltojärjestelmä, joka on jo ennakkoon varautunut erilaisiin kriiseihin ja poikkeusoloihin.

Koko toiminta-ajatuksen voi tiivistää siihen, että Vestia on olemassa kuntalaista varten ja lähtökohdat tulevaisuuden jätehuollon kehittämiseen ovat hyvät.

Olavi Soinio
toimitusjohtaja