Vestia Oy – Julkaisut

Jätekeskus

Ylivieskan jätekeskuksessa käsitellään kaikki kerätty ja vastaanotettu jäte. Siellä sijaitsee myös kotitalouksien ja pienyritysten jätteiden vastaanottoon tarkoitettu lajittelupiha sekä raskaankaluston vaaka-asema.

Jätekeskus

Ylivieskan jätekeskuksessa käsitellään kaikki kerätty ja vastaanotettu jäte. Siellä sijaitsee myös kotitalouksien ja pienyritysten jätteiden vastaanottoon tarkoitettu lajittelupiha sekä raskaankaluston vaaka-asema.

99 % jätteistä hyödynnettiin materiaalina tai energiana

Vuoden 2023 aikana vastaanotimme yhteensä 30 126 tonnia jätettä.  Vastaanotetusta jätteestä lähes 99 % oli hyödyntämiskelpoista joko materiaalina tai energiana – vain 1,16 % jätteistä sijoitettiin kaatopaikalle. Ylivieskan jätekeskuksen vaarattoman jätteen kaatopaikalle loppusijoitettiin asbestia, villaa, kipsiä, sairaalalasia ja erityisjätettä yhteensä 306 tonnia. Lisäksi PVC-muovia sekä viiltävää ja pistävää riskijätettä toimitettiin muualle loppusijoitettavaksi yhteensä 43,6 tonnia. Pyrimme kehittämään kipsijätteen käsittelyä siten, että pystyisimme toimittamaan sitä hyödynnettäväksi materiaalina loppusijoittamisen sijaan.  

Tarkkailemme jätekeskuksen toiminnan ympäristövaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma kattaa jätekeskuksen toimintojen päästö-, vaikutus- ja käyttötarkkailun sekä vuonna 2010 suljetun vanhan kaatopaikan jälkitarkkailun. Raportoimme ympäristötarkkailun tulokset vuosittain Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Kirjaamme ylös jätekeskuksessa tapahtuvat poikkeavat tilanteet, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön. Vuoden 2023 aikana järjestelmään kirjattiin yksi ympäristöön liittyvä poikkeama. Kyseinen poikkeama koski teollisuusjätevesisopimuksen raja-arvojen ylityksiä tiettyjen metallipitoisuuksien osalta Ylivieskan jätekeskuksesta viemäriin ohjattavissa jätevesissä. Akuuttia vaaraa ympäristön pilaantumiselle ei ole, sillä metallipitoista jätevettä ei ole päätynyt vesistöön vaan jätevesiviemäriin ja siitä edelleen jätevedenpuhdistamolle käsittelyyn. 

Jätekeskuskartta

Vie hiiren osoitin kuvassa kohteiden päälle nähdäksesi niiden nimet.

.

.
Vanha kaatopaikka Toimisto Jätekeskuksen mikroturbiinilaitos Vaarallisen jätteen varasto ja sähköromun lajittelu Palvelurakennus ja vaakatoimisto Vanha vaaka-asema Lajittelupiha henkilöasiakkaille Hyötyjätteiden varastointi- ja käsittelykenttä Hulevesiallas puhtaille vesille Pahvihalli Lietehalli Biojätehalli Poltettavan jätteen siirtokuormaushalli Pilaantuneiden maiden vastaanotto-, varastointi- ja käsittelykenttä Vaarattoman jätteen loppusijoitusalue Vaarallisen jätteen loppusijoitusalue (Vestia Yrityspalvelut) Puujätteen vastaanotto Varastorakennus Pesuhalli Konehalli

Vanha kaatopaikka

Toimisto

Jätekeskuksen mikroturbiinilaitos

Vaarallisen jätteen varasto ja sähköromun lajittelu

Palvelurakennus ja vaakatoimisto

Vanha vaaka-asema

Lajittelupiha henkilöasiakkaille

Hyötyjätteiden varastointi- ja käsittelykenttä

Hulevesiallas puhtaille vesille

Pahvihalli

Lietehalli

Biojätehalli

Poltettavan jätteen siirtokuormaushalli

Pilaantuneiden maiden vastaanotto-, varastointi- ja käsittelykenttä

Vaarattoman jätteen loppusijoitusalue

Vaarallisen jätteen loppusijoitusalue (Vestia Yrityspalvelut)

Puujätteen vastaanotto

Varastorakennus

Pesuhalli

Konehalli

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen