Vestia Oy – Julkaisut

Perustietoa

Vestia Oy on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaaksoissa. Järjestämme kuntien puolesta kotitalouksien hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätehuollon, jätteiden kuljetuksen, hyödyntämisen ja käsittelyn sekä kierrätysneuvonnan.

Perustietoa

Vestia Oy on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaaksoissa. Järjestämme kuntien puolesta kotitalouksien hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätehuollon, jätteiden kuljetuksen, hyödyntämisen ja käsittelyn sekä kierrätysneuvonnan.

Vastuullista ja tasapuolista jätehuoltoa

Vastuullisuus ja tasapuolisuus ovat tärkeimpiä arvojamme. Huomioimme ympäristöasiat kaikessa yritykseemme liittyvässä toiminnassa ja pyrimme huolehtimaan ja varmistamaan laadukkaat jätehuoltopalvelut kaikille alueemme asukkaille. Kehitämme toimintaamme henkilöstömme hyvinvointia unohtamatta. Toimintamme vastuullisuutta ja jatkuvaa kehittämistä tukevat Bureau Veritaksen sertifioimat laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Avainlukuja

Yritys perustettu
0
Työntekijöitä (+21 % vuodesta 2022)
0
Asukkaita toimialueella
(-0,6 % vuodesta 2022)
0
Omistajakuntaa
0

Toimialue

Päätoimipaikka: Ylivieskan jätekeskus

Yhtiön organisaatio

Yhtiökokous

 • korkein päätösvalta
 • hallituksen valinta
 • edustaja joka omistajakunnasta
 • kokoontumisia vähintään 1 x vuosi

Hallitus

 • toimitusjohtajan valinta
 • strategian määrittely
 • jäsenmäärä 8 hlö + varajäsenet
 • toimikausi 3 vuotta
 • kokoontumisia noin 10 x vuosi

Toimitusjohtaja

 • hallituksen valitsema
 • strategian täytäntöönpano
 • operatiivinen johtaminen

Johtoryhmä (konserni)

 • osa-alueista vastaaminen
  • palvelupäällikkö
  • kehityspäällikkö
  • talouspäällikkö
  • tuotantopäällikkö
  • käyttöpäällikkö
  • henkilöstö- ja viestintäpäällikkö
  • yrityspalvelupäällikkö

Operatiivinen henkilökunta

 • käytännön työn tekeminen
  • asiakaspalvelu
  • hallinto, kirjanpito ja taloushallinto
  • kierrätysneuvonta ja viestintä
  • logistiikka, tuotanto, kenttä- ja ympäristötoiminnot