Vestia Oy – Julkaisut

Kehityssektori

Ulkoisesti yhtiö on kehittynyt merkittävästi palvelukattauksen laajenemisen myötä, ja tämä on osaltaan antanut hyvän sysäyksen kehittämistoimille myös yhtiön sisällä.

– Riikka Saari, kehityspäällikkö

Kehityssektori

Ulkoisesti yhtiö on kehittynyt merkittävästi palvelukattauksen laajenemisen myötä, ja tämä on osaltaan antanut hyvän sysäyksen kehittämistoimille myös yhtiön sisällä.

– Riikka Saari, kehityspäällikkö

Liiketoiminnan voimakas kehittyminen jatkuu

Vestian laajamittainen kehittäminen on pitänyt nousujohteisen suuntansa myös vuoden 2023 kuluessa. Ulkoisesti yhtiö on kehittynyt merkittävästi palvelukattauksen laajenemisen myötä, ja tämä on osaltaan antanut hyvän sysäyksen kehittämistoimille myös yhtiön sisällä.

Sisäisissä kehittämistoimissa on keskitytty pääasiassa rakenneuudistusten ympärille ja sen vuoksi yhtiössä on yhä pyritty vahvistamaan toimintojen rakenteiden kivijalkaa kautta linjan. Tämän myötä strategisen toimeenpanon valmius vahvistuu yhä, ja yhtiön toiminta muuttuu vakaammaksi myös muutos- ja riskitilanteissa.

ICT:n näkökulmasta vuosi 2023 jää mieleen tietoturvan muuttuneesta pelikentästä. Toimia tällä sektorilla on tarvittu merkittävästi aiempia vuosia enemmän, ja näin ollen myös satsaukset tähän ovat olleet merkittäviä. Tietojärjestelmien saralla pääpaino puolestaan on ollut järjestelmien käytettävyyden ja yhteensovittamisen kulmalla, ja näistä molempien osalla toimia jatketaan myös vuoden 2024 aikana.

Riikka Saari

kehityspäällikkö