Vestia Oy – Julkaisut

Henkilöstö ja organisaatio

”Uusia henkilöitä palkattiin vakituisiin työsuhteisiin työtehtävien uudelleenjärjestelyiden ja eläköitymisen seurauksena. Jatkoimme henkilöstön hyvinvointia tukevia toimia myös panostamalla koulutukseen, esihenkilötyöhön ja työturvallisuuteen.”

– Mervi Väisänen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

Henkilöstö ja organisaatio

”Uusia henkilöitä palkattiin vakituisiin työsuhteisiin työtehtävien uudelleenjärjestelyiden ja eläköitymisen seurauksena. Jatkoimme henkilöstön hyvinvointia tukevia toimia myös panostamalla koulutukseen, esihenkilötyöhön ja työturvallisuuteen.”

– Mervi Väisänen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

Pitkäjänteinen työ henkilöstöön tuottaa tulosta

Jokapäiväisen työajan seurannan sujuvoittamiseksi vaihdoimme vuoden alussa työajanseurantajärjestelmän mobiilisti toimivaan ohjelmistoon. Ohjelmiston myötä myös loma- ja poissaolokokonaisuus siirtyi digitaaliseksi ja työajan raportointi parani. Ohjelmisto edistää työajan läpinäkyvyyttä tarjoamalla parempaa tietoa tiimiläisen ja esihenkilön välillä.

Rekrytoinneilla halusimme vahvistaa organisaatiota ja tukea olemassa olevan henkilöstön jaksamista. Uusia henkilöitä palkattiin vakituisiin työsuhteisiin työtehtävien uudelleenjärjestelyiden ja eläköitymisen seurauksena. Määräaikaisia ja kesätyöntekijöitä palkkasimme palvelu- ja kenttätiimeihin kausiluontoiseen työhön. Osa kesätyöntekijöistä jatkoi meillä myös opintojen ohessa kiireapulaisena. Lisäksi tarjosimme harjoittelupaikan yhdelle alan opiskelijalle. Ensi kertaa työelämään tulevia yläkoululaisia palkkasimme kesätöihin kuusi henkilöä.

Jatkoimme henkilöstön hyvinvointia tukevia toimia myös panostamalla koulutukseen, esihenkilötyöhön ja työturvallisuuteen. Henkilöstön digiosaamista vahvistettiin työajalla järjestetyllä koulutuksella. Omaehtoista jätealan ja omaan työhön liittyvää ammatillista osaamista hankittiin kaikissa tiimeissä ja esihenkilövalmennus jatkui edellisten vuosien tapaan.

Perinteisesti työhyvinvoinnin mittarina pidetyt sairaspoissaolot vähenivät vuoteen 2022 verrattuna 5 % ja henkilöstön vaihtuvuutta oli ainoastaan eläköitymisen myötä. Lisäksi useamman vuoden käytössä ollut kuormitusvaakakysely työntekijöiden kuormituksen ja voimavarojen seurantaan osoitti, että henkilöstömme voi hyvin. Pitkäjänteinen työ henkilöstöön tuottaa tulosta.

Mervi Väisänen

henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

 

Henkilöstö lukuina

Henkilöstön määrä ja ikä

202320222021
Henkilöstön määrä vuoden lopussa (hlöä)352925
Keskimääräinen ikä (v)414143,0

Kuormitusvaa'an tulokset*

91,71 (+7 %)

keskiarvo vuonna 2023

2022 keskiarvo: 85,48 (- 5 %)
2021 keskiarvo: 90,26

*Tulos koko konsernin osalta.

Kuormitusvaakakysely auttaa hahmottamaan yksilön kuormituksen ja voimavarojen välistä tasapainoa työssä ja kohdentamaan toimenpiteitä oikeisiin asioihin.

Ikäjakauma

No Data Found

Sairaspoissaolot vähenivät 5 % edellisestä vuodesta. 91 % työsuhteista vuoden 2023 lopussa oli kokoaikaisia. Tuntipalkkaisia työsuhteista oli 6 % ja määräaikaisia työsuhteita oli 9 %.

Nolla tapaturmaa -tavoite toteutui ensimmäistä kertaa

Vuonna 2023 työsuojelutoimikunta kokoontui kolme kertaa ja lisäksi se suoritti yhden havainnoivan turvallisuuskävelyn.

Menneen vuoden turvallisuuskampanja koski henkilöstön turvallisuushavaintojen tekemisestä. Kampanja onnistui, sillä ilmoitettujen havaintojen määrä kasvoi kampanjan ansiosta. Jo vuonna 2022 alkanut liukkaudentorjuntakampanja todettiin onnistuneeksi, joten se siirrettiin kampanjasta pysyväksi toimintatavaksi. Riskienarviointien päivittämistä jatkettiin, ja päivitys valmistuu arvion mukaan vuoden 2024 aikana.

Iloksemme saavutimme myös ensimmäistä kertaa työturvallisuuden nolla tapaturmaa -tavoitteen, joka kertoo pitkäjänteisestä ja kokonaisvaltaisesta sitoutumisesta työturvallisuuden kehittämiseen sekä vastuullisesta työpaikasta.

Jukka Saukko

tuotantopäällikkö, työsuojelupäällikkö