Vestia Oy – Julkaisut

Tulot, menot ja maksujen käyttö

Pääosa tuloistamme koostuu kotitalouksilta ja yrityksiltä perittävistä jätemaksuista. Puolet vuotuisesta budjetistamme käytämme ulkoisten palveluiden ostamiseen.

Tulot, menot ja maksujen käyttö

Pääosa tuloistamme koostuu kotitalouksilta ja yrityksiltä perittävistä jätemaksuista. Puolet vuotuisesta budjetistamme käytämme ulkoisten palveluiden ostamiseen.

Lataa taloustiedot

Tulot 2023

Tulot yhteensä:

11 052 239 €

No Data Found

Pääosa tuloistamme koostuu kotitalouksilta ja yrityksiltä perittävistä jätemaksuista. Yhteensä jätemaksujen ja perusmaksujen kertymä muodosti 93 % kaikista tuloistamme.

Menot 2022

Menot yhteensä:

-11 983 983 €

No Data Found

Puolet vuotuisesta budjetistamme käytämme ulkoisten palveluiden ostamiseen. Suurimpia hyödyntämiämme ulkoisia palveluita ovat jätekuljetusten järjestäminen, jätteiden käsittelypalvelut ja palveluiden tuottaminen uusilla lajittelupihoilla.

Maksujen käyttö

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jokilaaksojen jätelautakunta päättää perimämme jätemaksut. Jätemaksu muodostuu jätteiden keräilyn ja käsittelyn kustannuksista. Perusmaksulla katamme sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita emme voi laskuttaa keneltäkään yksittäiseltä jätteen tuottajalta.

Perusmaksun käyttö

No Data Found

Jätemaksujen käyttö

No Data Found