Vestia Oy – Julkaisut

Keräyspisteet

Vestian jätteiden keräyspisteverkosto kattaa kotitalouksien, taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen keräyspisteet, ekopisteet ja lajittelupihat. Suurin osa  keräyspisteistä sijaitsee kotitalouskiinteistöillä, eli omakoti- ja paritaloissa.

Keräyspisteet

Vestian jätteiden keräyspisteverkosto kattaa kotitalouksien, taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen keräyspisteet, ekopisteet ja lajittelupihat. Suurin osa  keräyspisteistä sijaitsee kotitalouskiinteistöillä, eli omakoti- ja paritaloissa.

Laaja ekopisteverkosto koko toimialueella

Toimialueellamme on 139 Vestian omaa ekopistettä ja 49 Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n ekopistettä. Peruspisteellä kerätään paperia, lasipakkauksia ja pienmetallia. Keskustaajamien pisteillä on lisäksi säiliöt keräyskartongille. Rinki Oy kerää osalla ekopisteitään myös muovipakkauksia ja se lisäsi muovipakkausten keräyksen mm. Kannukseen ja Toholammille.

Taloyhtiöissä oltava seitsemän erilaista jäteastiaa

Vuonna 2023 erilliskeräysvelvoite laajeni jälleen ja tällä kertaa viiden tai useamman huoneiston taloyhtiöistä tuli heinäkuun alusta lähtien löytyä jäteastiat vähintään biojätteille, kartongille, lasi- ja muovipakkauksille, paperille, poltettavalle jätteelle ja pienmetallille. Moni taloyhtiö heräsi muutokseen vasta lain astuttua voimaan heinäkuun alussa, ja jäteastiatoimitukset taloyhtiöihin ruuhkautuivat pariksi kuukaudeksi.

Asiakaskyselyn tuloksia

Eniten kyselyyn vastanneet asiakkaat kierrättävät vaarallisia jätteitä, lasipakkauksia ja sähköromua.

0 %

asiakkaista on tyytyväisiä ekopistepalveluihin.

Lajittelupihoille asiakkaat vievät eniten sähköromua (73 %), metalliromua (69 %) ja vaarallisia jätteitä (66 %).

Keräyspisteet lukuina

Alueella on yhteensä

keräyspistettä.
0
KeräyspisteMäärä
Omakoti- ja paritalot24 860
Vapaa-ajan asunnot1 797
Taloyhtiöt1505
Yritykset ja muut kiinteistöt1 078
Vestian ekopisteet141
Rinki Oy:n ekopisteet49
Vestian lajittelupihat15
Yht.29 445

No Data Found