Vestia Oy – Julkaisut

Vuoden 2021 tunnusluvut

Koottua tietoa

Jätekeskusasioinnit

19 516 (-20 %)

Vuosi 2021

Huom! Laskennasta poistunut vuoteen 2020 verrattuna kauhapunnitukset.

2020: 24 447 (+6 %)
2019: 23 000 (-4 %)

Keräyspisteet

31 090 (+2 %)

Vuosi 2021

2020: 30 420 (+1 %)
2019: 30 091 (+1 %)

Henkilöstö

25 (+19 %)

Vuosi 2021

2020: 21 (+0 %)
2019: 21 (+5 %)

Hyötyjäteasemien / lajittelupihojen kävijämäärät

33 593 (+25 %)

Vuosi 2021

2020: 26 942 (+4 %)
2019: 25 920 (+26 %)

No Data Found

Asiakasyhteydenotot

21 563 (+5,5 %)

Vuosi 2021

2020: 20 419 (-7 %)
2019: 21 890 (-0,5 %)

No Data Found

Kierrätysneuvontatilaisuudet

33 (+57 %)

Vuosi 2021

2020: 21 (-28 %)
2019: 75 (-42 %)

No Data Found

Materiaalivirrat

Kokonaisjätemäärä

tonnia

36 118 (-4,1 %)

Vuosi 2021

No Data Found

Erilliskerätty poltettava jäte

kg/asukas

180 (+0,6 %)

Vuosi 2021

2020: 179 (+2 %)
2019: 175 (-2 %)

Erilliskerätty biojäte

kg/asukas

12 (+9 %)

Vuosi 2021

2020: 11 (+0 %)
2019: 11 (+22 %)

Kerätyt vaaralliset jätteet

kg/asukas

2,3 (-22 %)

Vuosi 2021

2020: 3 (0 %)
2019: 3 (0 %)

Hyödynnettävät jätteet

% kokonaisjätemäärästä

99 % (+4 %)

Vuosi 2021

No Data Found

Taloyhtiöistä ja ekopisteiltä kerätyt hyötyjätteet

kg/asukas

No Data Found

Talouslukuja

Liikevaihto

9 477 005 €

Vuosi 2021

2020: 8 947 103 €
2019: 10 733 454 €

Tulos

91 425 €

Vuosi 2021

2020: 309 789 €
2019: 1 353 427 €

Nettotulos-%

-1,5 %

Vuosi 2021

2020: 3,4 %
2019: 13,1 %

Omavaraisuusaste -%

54,7 %

Vuosi 2021

2020: 63,3 %
2019: 62,9 %