Vestia Oy – Julkaisut

Kehityssektori

Aktiiviset toimet kehityshankkeiden ympärillä jatkuivat

Kehityssektorin vuoden 2021 suurimpana teemana on yhä ollut tietojärjestelmien kehitystyö, jonka tiimoilta yhtiössä saavutettiinkin jälleen useita merkittäviä kehitysaskeleita. Etävalvotut lajittelupihat toivat mukanaan omat erityisvaatimuksensa järjestelmien toimivuudelle, ja yhteisenä päämääränämme onkin ollut, että asiakkaiden palveleminen sujuu jatkossakin esteettä ja ongelmitta myös etäyhteyksien päästä.

Kehitystyötä jatkettiin niin ikään organisaatiossa sisällä. Organisaation toiminnan rakenteiden, esimiestyön ja toimintatapojen kehitystyö jatkui suunnitellulla linjalla, ja myös näillä osa-alueilla valittua päämäärää kohti edettiin kuluneen vuoden aikana varsin ansiokkaasti. Lisäksi vuoden 2020 aikana tehtyjen yhteistyökumppanuuksien kehitystöiden hyötyjä on jo nähty vuoden 2021 aikana, joten asian kehittämisen parissa jatketaan myös tulevina vuosina.

Riikka Saari

kehityspäällikkö

Kehityssektori