Vestia Oy – Julkaisut

Tulot, menot ja maksujen käyttö

Tulot 2021

Tulot yhteensä:

9 477 007 €

No Data Found

Pääosa tuloistamme koostuu kotitalouksilta ja yrityksiltä perittävistä jätemaksuista. Yhteensä jätemaksujen ja perusmaksujen kertymä muodosti 90 % kaikista tuloistamme.

Menot 2021

Menot yhteensä:

-9 675 976 €

No Data Found

Vajaa kaksi kolmasosaa vuotuisesta budjetistamme käytämme ulkoisten palveluiden ostamiseen. Suurimpia hyödyntämiämme ulkoisia palveluita ovat jätekuljetusten järjestäminen, jätteiden käsittelypalvelut ja palveluiden tuottaminen asemilla.

Maksujen käyttö

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jokilaaksojen jätelautakunta päättää perimämme jätemaksut. Jätemaksu muodostuu jätteiden keräilyn ja käsittelyn kustannuksista. Perusmaksulla katamme sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita emme voi laskuttaa keneltäkään yksittäiseltä jätteen tuottajalta.

Perusmaksun käyttö

No Data Found

Jätemaksujen käyttö

No Data Found