Vestia Oy – Julkaisut

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 vietettiin Vestialla edelleen poikkeuksellisissa oloissa koronapandemian varjossa. Aikaisemmin vähälle käytölle jäänyt etätyö on muodostunut uudeksi normaaliksi ja hiljalleen on totuttu henkilöstön hajautetun työskentelymallin tuomiin erityispiirteisiin. Vaikka kehittyneet etätyöskentelyn välineet ovat helpottaneet yhteydenpitoa, eivät ne täysin korvaa kasvotusten tehtävää yhdessä tekemistä. Poikkeusolojen jatkumisesta huolimatta on Vestian henkilöstö pystynyt suoriutumaan kiitettävästi omistajakuntien antaman perustehtävän suorittamisesta kehittäen samalla toimintaa.

Korona-ajan jatkuessa vuotta kuvaa parhaiten sanat muutos ja kehittäminen. Jätehuolto toimialana on erittäin säädelty ja tämä ulkopuolinen muutos näkyi erityisesti heinäkuussa voimaan tulleen jätelain muutoksen myötä. Uudistunut lainsäädäntö tuo kunnille uusia velvoitteita, joiden toimeenpanon suunnittelu aloitettiin heti lain saatua viimeisen sinettinsä. Käytännön tasolla muutokset tarkoittavat yhä entisestään kiristyviä erilliskeräysvelvoitteita. Jotta Euroopan unionin tasolla sovittuihin kierrätystavoitteisiin päästään, tulee eri jätelajikkeet kyetä keräämään erilleen aikaisempaa tarkemmin.

Sääntelyn tuomien muutostarpeiden lisäksi vuoden aikana jatkettiin omistajien tahtotilan toteuttamista palvelutason parantamiseen tähtäävillä hankkeilla, joista kuntalaiselle näkyvimpinä ovat uudistuneet Lajittelupihat. Toinen näkyvä ja keskustelua herättänyt aihe oli vuodelle 2022 tehtävät hinnantarkistukset. Edelliset viisi vuotta Vestian kuntalaisille suunnattujen palveluiden hinnat on kyetty pitämään joko paikallaan tai jopa laskemaan, koska yhtiöllä ei ole tarvetta tuottaa omistajille osinkotuloja. Toimintaympäristön muuttuessa ja yleisen kustannustason noustessa on jouduttu taipumaan hinnantarkistuksiin. Näistäkin muutoksista huolimatta Vestian toimialueen kuntalainen saa jätehuollon peruspalvelut edullisemmin verrattuna lähialueilla olevaan hintatasoon.

Muistettava on myös se, mitä kustannuksilla saadaan aikaan. Vestian perustehtävän, eli kuntalaisen jätehuollon, toteuttamisen päätavoitteena on saada palvelut tuotettua kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Alati muuttuvassa tilanteessa onnistumisen avaimet kuitenkin löytyvät, joten luottavaisin mielin voidaan katsoa kohti tulevaisuutta.

Vaikka poikkeusolot kestivät koko vuoden, siitä huolimatta kehitysprojektit etenivät suunnitelmien mukaan. Varautumis- ja valmiussuunnittelun tavoitteena onkin normaalin toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen ja Vestian isoimpien projektien osalta näin on vallitsevasta tilanteesta huolimatta kyetty toimimaan.

Poikkeusolojärjestelyiden ja kehittämistyön rinnalla tehtyä päivittäistyötä ei kuitenkaan pidä unohtaa. Vaikka strategian pääpainopisteenä onkin yhtiön ja toimintojen kehittäminen, on olennaisen tärkeää, että Vestian omistajakuntien yhtiölle antama perusjätehuollon järjestämistehtävä tulee suoritettua kunnialla. Tässä tehtävässä on aikaa ja resursseja vievän kehitystyön ohella, usein pandemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden haastamina, henkilöstömme onnistunut loistavasti. Tämän ponnistuksen jäljiltä on hyvä suunnata kohti valoisampia aikoja, luottavaisin mielin tietäen, että jokilaaksojen alueen yhdyskuntajätehuolto toimii ja kehittyy myös poikkeuksellisissa oloissa.

Olavi Soinio

toimitusjohtaja