Vestia Oy – Julkaisut

Henkilöstö ja osaaminen

Panostuksia osaamiseen ja hyvinvointiin

Toimintojen kehittäminen ja muutamien vakituisen henkilöstön väliaikaiset poissaolot lisäsivät henkilöstön määrää neljällä henkilöllä toimintavuoden aikana. Heistä kolme henkilöä palkattiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja yksi vakituiseen työsuhteeseen. Kesäkaudelle palkkasimme lisäksi kaksi kausityöntekijää ja kuusi koululaista heidän ensimmäiseen työpaikkaansa. Vakituisessa työsuhteessa oli toimintavuotena kaikkiaan 25 henkilöä.

Vestialla on aina suhtauduttu henkilöstön osaamisen kehittämiseen myönteisesti. Vuonna 2021 koko henkilöstölle pidettiin pelastus- ja kriisiviestinnän koulutus ja suurin osa suoritti hätäensiapukoulutuksen. Lisäksi lähes puolet osallistui Suomen Kiertovoima Ry:n eli KIVOn erilaisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Neljäsosa henkilöstöstä sai myös koulutusta vaarallisista jätteistä. Useampi työntekijä on mukana myös tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Henkilöstössä opiskellaan mm. ympäristöalan perustutkintoa, tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa ja rakennuttaja-pätevyyteen johtavaa tutkintoa. Lisäksi yksi henkilö sai vuonna 2021 tutkintotodistuksen liiketalouden erikoisammattitutkinnosta taloushallinnon painotuksella. Näiden lisäksi jatkui vuonna 2018 aloitettu esihenkilö- ja tiimivalmennus.

Työhyvinvointi ja työsuojelu

Henkilökunnan työhyvinvointia ja -kykyä tuettiin ensisijaisesti e-passilla, jota voi käyttää liikuntaan, kulttuuriin, hierontaan ja fysioterapiaan. Tyhy- eli työhyvinvointipäivä ei päästy viettämään koronarajoituksista johtuen, mutta yritys pystyi kuitenkin järjestään pikkujoulut, jotka jäivät välistä vuonna 2020.

Työsuojelutoimikunta jatkoi vuonna 2020 alkaneita kolmea kampanjaa: ”Kirjaa poikkeama tai tee turvallisuushavainto”, ”0 tapaturmaa” ja ”Älä kävele hiekkasi ohi, torju liukkaus ennakolta!” -kampanjoita. 0 tapaturmaa -kampanjan tavoitteena oli 100 tapaturmatonta päivää, ja se saavutettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Yritys palkitsi henkilöstön näistä ilmaisilla lounaskerroilla.

Muut työpaikat

Yhtiö hankkii tarvitsemansa palvelut pääosin ulkopuolelta. Käyttämissämme urakoitsijapalveluissa on kokoaikaisesti töissä 36 henkilöä. Lisäksi jatkoimme kierrätysneuvontayhteistyötä 4H-yhdistysten kanssa.

Henkilöstön luvut

2021202020192018
Henkilöstön määrä vuoden lopussa (hlöä)25212120
Naisten osuus55 %62 %43 %47 %
Miesten osuus45 %38 %57 %53 %
Keskimääräinen ikä (v)43,040,341,447,4

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut 5 % vuodesta 2020 vuoteen 2021. Sairauspoissaolojen määrä laski toisena vuonna perättäin.