Vestia Oy – Julkaisut

Taloussektori

Jätelautakunta päättää maksut- Vestia hoitaa käytännön jätehuollon

Vestia hoitaa omistajakuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulla olevat palvelutehtävät. Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jokilaaksojen jätelautakunta päättää perimämme jätemaksut.

Pääosa tuloistamme koostuu kotitalouksilta ja yrityksiltä perittävistä jätemaksuista sekä perusmaksuista. Vuonna 2021 jäte- ja perusmaksujen kertymä muodosti yhteensä 90 % kaikista tuloistamme.

Perusmaksu on asuinrakennuksen ja -huoneiston kiinteä vuosimaksu, jolla katamme sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita emme voi periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun määrään perustuvana maksuna keneltäkään yksittäiseltä jätteen tuottajalta.

Yli kaksi kolmasosaa vuotuisesta budjetistamme käytämme ulkoisten palveluiden ostamiseen. Suurimpia hyödyntämiämme ulkoisia palveluita ovat jätekuljetusten järjestäminen, jätteiden käsittelypalvelut ja palveluiden tuottaminen alueellamme kaikille asiakkaillemme.

Anne Havisto

talouspäällikkö

Talous lukuina