Vestia Oy – Julkaisut

Koottua tietoa

Jätekeskusasioinnit

5 573 (-11 %)

Vuosi 2022

Huom! Laskennasta poistunut vuoden 2020 jälkeen kauha- ja yrityspunnitukset.

2021: 6 255 (-74 %)
2020: 24 447 (+6 %)

Keräysastioiden määrä

34 915 (+12 %)

Vuosi 2022

2021: 31 090 (+2 %)
2020: 30 420 (+1 %)

Henkilöstö

29 (+16 %)

Vuosi 2022

2021: 25 (+19 %)
2020: 21 (+0 %)

Hyötyjäteasemien / lajittelupihojen kävijämäärät

42 406 (+26 %)

Vuosi 2022

2021: 33 593 (+25 %)
2020: 26 942 (+4 %)

No Data Found

Asiakasyhteydenotot

22 170 (+3 %)

Vuosi 2022

2021: 21 563 (+5,5 %)
2020: 20 419 (-7 %)

No Data Found

Kierrätysneuvontatilaisuudet

58 (+75 %)

Vuosi 2022

2021: 33 (+57 %)
2020: 21 (-28 %)

No Data Found

Materiaalivirrat

Kokonaisjätemäärä

tonnia

31 533 (-13 %)

Vuosi 2022

No Data Found

Erilliskerätty poltettava jäte

kg/asukas

174 (-3 %)

Vuosi 2022

2021: 180 (+0,6 %)
2020: 179 (+2 %)

Erilliskerätty biojäte

kg/asukas

12 (+0 %)

Vuosi 2022

2021: 12 (+9 %)
2020: 11 (+0 %)

Kerätyt vaaralliset jätteet

kg/asukas

2,6 (+12 %)

Vuosi 2022

2021: 2,3 (-22 %)
2020: 3 (0 %)

Hyödynnettävät jätteet

% kokonaisjätemäärästä

99 % (+0 %)

Vuosi 2022

No Data Found

Taloyhtiöistä ja ekopisteiltä kerätyt hyötyjätteet

No Data Found

Loading..........

The Data is Not Available

Talouslukuja

Liikevaihto

9 833 136 €

Vuosi 2022

2021: 9 477 005 €
2020: 8 947 103 €

Tulos

641 745 €

Vuosi 2022

2021: 91 425 €
2020: 309 789 €

Nettotulos-%

6,4 %

Vuosi 2022

2021: -1,5 %
2020: 3,4 %

Omavaraisuusaste -%

58 %

Vuosi 2022

2021: 54,7 %
2020: 63,3 %