Vestia Oy – Julkaisut

Kierrätysneuvonta ja viestintäsektori

Koronarajoitusten poistuttua kierrätysneuvontaa päästiin toteuttamaan täysimittaisesti ja neuvonta tavoitti ihmisiä laajasti päiväkoti-ikäisistä eläkeläisiin. Viestinnän painopisteinä olivat Vestian tunnettuuden lisääminen ja erilliskeräysvelvoitteiden muutoksista sekä jätteiden hyödyntämisestä viestiminen.

Kierrätysneuvonta ja viestintäsektori

Koronarajoitusten poistuttua kierrätysneuvontaa päästiin toteuttamaan täysimittaisesti ja neuvonta tavoitti ihmisiä laajasti päiväkoti-ikäisistä eläkeläisiin. Viestinnän painopisteinä olivat Vestian tunnettuuden lisääminen ja erilliskeräysvelvoitteiden muutoksista sekä jätteiden hyödyntämisestä viestiminen.

Kierrätysneuvonnan kysyntä kasvoi koronavuosien jälkeen

Kierrätysneuvonta on yksi lakisääteisistä tehtävistämme kotitalouksien jätehuollon järjestämisen lisäksi.

Alkukeväästä pidimme biojätteitä ja muovipakkauksia käsittelevät webinaarit. Koronarajoitusten poistuttua toimialueella tehtävien kierrätysneuvontakäyntien ja Vestialla vierailevien määrä kasvoi nopeasti. Varsinkin yläkoululaisia vieraili useita ryhmiä jätekeskuksella toukokuussa. Kaikkiaan tavoitimme vuoden aikana laajasti ihmisiä päiväkoti-ikäisistä eläkeläisiin.

Kierrätysneuvontatilaisuuksiin haettiin myös uutta ilmettä tauon jälkeen, kun otimme käyttöön 4H-verkoston kanssa kansallisen Kierrätyskoutsi -brändin.

Uutena kierrätysneuvontaa annettiin toisen asteen opiskelijoille ja erilaisten hankkeiden yhteydessä. Lisäksi päiväkoti-ikäisille toteutettiin materiaalia (kuvakerrontana roskapussin tarina ja biojäteaiheinen tyhjien lautasten kampanja). Päiväkotien 5-vuotiaille ja 1. luokkien oppilaille jaettiin uutena Kierrätys-Kurre puuhavihko.

Yleisimpiä puheenaiheita kierrätysneuvontatilaisuuksissa olivat jätelakiuudistus, biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen kotitalouksiin ja muovipakkaukset.

Satu Hautakoski

kierrätysneuvoja

4-luokkalaisten Kierrätyssankarit-kampanja

luokkaa
0
oppilasta
0

Osallistuneiden oppilaiden määrä laski -29 % kahden edellisvuoden jälkeen.

9-luokkalaisten Vaarallinen jäte -kampanja

luokkaa
0
oppilasta
0

Oppilasmäärä laski toisena vuonna peräkkäin (-29 %).

Jätteiden hyödyntämisen esilletuontia ja uutta materiaalia

Vuonna 2022 viestinnässä painopisteet olivat Vestian tunnettuuden lisääminen, viestiminen jätteiden hyödyntämisestä ja erilaisten jätejakeiden erilliskeräykseen liittyvistä muutoksista. Olemassa olevaa aineistoa päivitettiin ja lisäksi uutta materiaalia tehtiin sekä painettuna että digitaalisena

Kesällä voimaan astuneista jätehuoltomääräyksistä tehtiin kansantajuisempi tiivistelmä verkossa ja painettuna luettavaksi, uutena tuli rakentajan ja remontoijan opas ja kotitalouksien lajitteluoppaasta tehtiin kattavampi versio. Lisäksi uusille asiakkaille kehitettiin palvelutiimin kanssa jätehuollon ja kierrättämisen infopaketti, ja taloyhtiöiden tarpeisiin vastattiin tekemällä englanninkielisiä jäteastiatarroja. Lajittelupihojen myyntiin tuotettiin digitaalista ja painettua myynti- ja markkinointimateriaalia.

Organisaation sisällä vuoden aikana aloitetut tiimipalaverit viestintä- ja muiden tiimien kesken lisäsivät sisäisen viestinnän toimivuutta ja toimintojen kehittämistä. Lisäksi jätehuoltoviranomaisten kanssa aloitettu yhteistyö sujuvoitti jo lyhyessä ajassa kuntalaisten jätehuoltoasioiden hoitamista.

Kunta- ja mediatiedotteiden määrä laski aiemmista vuosista. Määrien väheneminen johtuu osittain viestinnän resurssien suuntaamisesta toisaalle, mutta myös yrityksen tasaantuneemmasta toiminnasta. Lajittelupihoja esimerkiksi avattiin aiempia vuosia vähemmän.

Mervi Väisänen
henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

Mira Rajaniemi
viestintäsuunnittelija

Viestinnän lukuja

Mediatiedotteet

(-24 %)
0

No Data Found

Kuntatiedotteet

(-59 %)
0

No Data Found

Facebook-julkaisut

(+6 %)
0

No Data Found

Facebook-seuraajat

(+13 %)
0

No Data Found

Instagram-julkaisut

(+6 %)
0

No Data Found

Instagram-seuraajat

(+22 %)
0

No Data Found

Verkkosivujen kävijämäärä

(-1 %)
0

No Data Found