Vestia Oy – Julkaisut

Taloussektori

”Toimimme taloudellisesti ja tehokkaasti omakustannusperiaatteella, emmekä jaa osinkoa omistajillemme. Toiminnan tavoitteena on turvata kuntalaisille edulliset jätehuoltopalvelut jäte- ja ympäristölainsäädännön määräyksiä noudattaen.”

– Anne Havisto, talouspäällikkö

Taloussektori

”Toimimme taloudellisesti ja tehokkaasti omakustannusperiaatteella, emmekä jaa osinkoa omistajillemme. Toiminnan tavoitteena on turvata kuntalaisille edulliset jätehuoltopalvelut jäte- ja ympäristölainsäädännön määräyksiä noudattaen.”

– Anne Havisto, talouspäällikkö

Jätelautakunta päättää maksut - Vestia hoitaa käytännön jätehuollon

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Vestia Oy:n omistajakunnat ovat antaneet jätehuollon järjestämistehtävät yhtiölle. Toimimme taloudellisesti ja tehokkaasti omakustannusperiaatteella, emmekä jaa osinkoa omistajillemme. Toiminnan tavoitteena on turvata kuntalaisille edulliset jätehuoltopalvelut jäte- ja ympäristölainsäädännön määräyksiä noudattaen.

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Vestia Oy:n alueella Jokilaaksojen jätelautakunta. Jätelautakunta päättää jätetaksan, jonka mukaan Vestia perii jätemaksut asiakkailtaan. Jätetaksa sisältää jätekohtaiset jätemaksut sekä jätehuollon perusmaksut. Jätemaksu muodostuu jätteiden keräilyn ja käsittelyn kustannuksista. Perusmaksulla katetaan sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita ei voida laskuttaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti keneltäkään yksittäiseltä jätteen tuottajalta.  Maksut ja taksat mahdollistavat yhtiön toiminnan, kehittämisen sekä muuttuvan jätehuollon investoinnit.

Pääosa tuloistamme koostuu kotitalouksilta perittävistä jätemaksuista sekä perusmaksusta. Jätemaksuista 74 % oli jätetaksan mukaisia maksuja. Vain pieni osa 16 % tuloista muodostui markkinaehtoisesta jätemaksusta.

Vestia Oy:n menoista valtaosa 50 % muodostui ulkopuolisilta urakoitsijoilta ostettavista palveluista. Suurimpia hyödyntämiemme palveluita ovat jätekuljetusten järjestäminen, jätteiden käsittelypalvelut sekä muiden palveluiden tuottaminen alueemme asiakkaille.

Anne Havisto

talouspäällikkö

Talous lukuina