Vestia Oy – Julkaisut

Palvelusektori

”Palvelusektorin resursseja vahvistettiin pitkin vuotta ja toimintaa kehitettiin tarpeen mukaan. Osaavan ja motivoituneen tiimin kanssa on hyvä jatkaa eteenpäin kohti tulevaa vuotta.”

– Marjo Kivimäki, palvelupäällikkö & Ulla Mielonen, palvelutiimin esimies

Palvelusektori

”Palvelusektorin resursseja vahvistettiin pitkin vuotta ja toimintaa kehitettiin tarpeen mukaan. Osaavan ja motivoituneen tiimin kanssa on hyvä jatkaa eteenpäin kohti tulevaa vuotta.”

– Marjo Kivimäki, palvelupäällikkö & Ulla Mielonen, palvelutiimin esimies

Toimintamallien hiomista omilta ja viranomaisten tahoilta

Palvelusektorilla tehdään laadukasta ja asiantuntevaa asiakaspalvelutyötä ammattitaitoisella ja osaavalla tiimillä. Vuonna 2022 toimintamallejamme hiottiin monesta suunnasta. Jokilaaksojen jätelautakunnan tarkentaessa alkuvuodesta menettelyohjeitaan viranhaltijapäätöksissä, uudisti se toimintatapojamme ja niiden jalkautus vei koko kevään. Tämän lisäksi asiakaspalveluun yhteydenottojen määrä kasvoi toimialueemme jätehuoltomääräysten päivityksen myötä, kun jätteiden erilliskeräys tiukentui ja velvoitti kompostointi-ilmoituksen tekemiseen.

Raskaan liikenteen vaakatoiminnoissa otettiin käyttöön toinen asiointipiste ja vaakaohjelma päivitettiin. Lajittelupihojen valvomotoiminnoissa siirryttiin Exceleistä ja muistilapuista sähköiseen valvomopäiväkirjaan, johon kirjataan kaikki etävalvonnasta esille tulleet huomiot, poikkeamat ja yms. työn ja asiakkaiden asioinnin sujuvuuteen liittyvät asiat. Lisäksi jätekuljetuksiin tuli lukuisia uusia keräyspisteitä muovipakkausten keräyksen laajentumisen ja erilliskeräysvelvoitteiden tiukentumisen myötä. Kuljetusreittien optimointia tehtiin yhdessä urakoitsijan kanssa alkukeväästä.

Palvelusektorin resursseja vahvistettiin pitkin vuotta ja toimintaa kehitettiin tarpeen mukaan. Tuleva vuosi ei tule olemaan poikkeus, vaan toiminta kehittyy kovaa vauhtia ja uusia asiointimahdollisuuksia mietitään. Osaavan ja motivoituneen tiimin kanssa on hyvä jatkaa eteenpäin kohti tulevaa vuotta.

Marjo Kivimäki

palvelupäällikkö

Ulla Mielonen

asiakaspalveluvastaava

Asiakaspalveluun tulleet asiakaskontaktit

Puhelut

(+2 %)
0

No Data Found

Sähköpostit

(+4 %)
0

No Data Found

Palvelemme asiakkaita myös sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram), joissa yhteydenottoja tuli vuoden 2022 aikana 10 kpl.