Vestia Oy – Julkaisut

Henkilöstö ja osaaminen

”Syyskuussa henkilöstöhallinto toteutti työsuojelutoimikunnan kanssa yhteistyössä henkilöstökyselyn. Kyselyn tulokset osoittivat, että olemme tehneet oikeita asioita ja henkilöstö voi hyvin.”

– Mervi Väisänen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

Henkilöstö ja osaaminen

”Syyskuussa henkilöstöhallinto toteutti työsuojelutoimikunnan kanssa yhteistyössä henkilöstökyselyn. Kyselyn tulokset osoittivat, että olemme tehneet oikeita asioita ja henkilöstö voi hyvin.”

– Mervi Väisänen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

Järjestelmien ja henkilöstön kehittämisen vuosi

Henkilöstöhallinnossa tehtiin iso kehitysloikka menneenä vuonna, kun siirryimme keskitettyyn, digitaaliseen ja läpinäkyvämpään henkilöstötietojen hallinnointiin. Sen lisäksi panostimme henkilöstön digiosaamisen vahvistamiseen järjestämällä ulkopuolista koulutusta työajalla. Digiosaamiseen panostaminen jatkuu edelleen vuonna 2023. Omaehtoista jätealan ja omaan työhön liittyvää ammatillista osaamista vahvistettiin myös kaikissa tiimeissä.

Suorarekrytointien lisäksi olemme iloksemme voineet menneenä vuonna tarjota myös harjoittelupaikkoja opiskelijoille eri koulutusasteilla. Osalle heistä pystyimme tarjoamaan työtä myös harjoittelun jälkeen. Ensi kertaa työelämään haluavia yläkouluikäisiä palkkasimme kahden viikon kesätöihin kuusi henkilöä ja TET- eli työelämään tutustumisjaksolla meillä oli neljä nuorta.

Henkilöstö voi hyvin

Syyskuussa henkilöstöhallinto toteutti työsuojelutoimikunnan kanssa yhteistyössä henkilöstökyselyn. Kyselyn tulokset osoittivat, että olemme tehneet oikeita asioita ja henkilöstö voi hyvin. Kyselytulosten erinomaisuudesta huolimatta, on työyhteisöissä aina kehitettävää ja kyselystä saatujen tulosten perusteella jatkamme työyhteisön kehittämistyötä myös tulevina vuosina.

Henkilöstöhallinnon ja esihenkilöiden lisäksi myös työsuojelutoimikunta huolehtii työturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvästä kehittämisestä ja seuraa työsuojelun sekä työterveyden toimintasuunnitelmien toteutumista. Henkilöstön jäsenistä koostuva huvitoimikunta puolestaan suunnittelee ja järjestää henkilöstötapahtumia.

Henkilökunnan työhyvinvointia ja -kykyä tuetaan ensisijaisesti e-passilla, jota voi käyttää liikuntaan, kulttuuriin, hierontaan ja fysioterapiaan.

Henkilökunnan hyvinvointiin ja tasapuoliseen kohteluun sekä esihenkilötyöhön pyritään panostamaan useilla eri menetelmillä ja keinoilla. Yhteistyössä henkilöstön kanssa kehitystyö hyvinvoivan ja inhimillisen työpaikan osalta jatkuu edelleen.  

Mervi Väisänen

henkilöstö- ja viestintäpäällikkö

 

Henkilöstökyselyn tuloksia

96 %

vastaajista voi suositella Vestiaa työpaikkana.

100 %

vastaajista tietää hyvin tai erittäin hyvin oman työn merkityksen yrityksen tavoitteisiin.

89 %

vastaajista viihtyy omassa työssään.

89 %

vastaajista saa tukea työhönsä työkavereilta.

93 %

vastaajista saa hyvin tai erinomaisesti tukea omalta esihenkilöltä omaan työhön.

96 %

vastaajista on tyytyväinen työn ja muun elämän väliseen tasapainoon.

Henkilöstö lukuina

202220212020
Henkilöstön määrä vuoden lopussa (hlöä)292521
Naisten osuus65 %55 %62 %
Miesten osuus35 %45 %38 %
Keskimääräinen ikä (v)4143,040,3
Sairaspoissaolot nousivat kahden pidemmän sairausloman takia 30 % vuoteen 2021 verrattuna.
Suurin osa eli 80 % työsuhteista oli vuoden 2022 lopussa kokoaikaisia, tuntipalkkaisia työsuhteita oli 12 % ja määräaikaisia työsuhteita oli 1 %.

Ikäjakauma

No Data Found

Yli 300 työtapaturmatonta päivää

Työsuojelun vuosi 2022 sisälsi paljon riskien arviointia, toimikunnan ja valtuutettujen vaalit sekä henkilöstökäsikirjaan tulevien osioiden valmistelua. Tavoitteena oli 0 tapaturmaa, ja vaikka tämä ei tällä kertaa aivan toteutunut, niin tapaturmattomien työpäivien laskuri mittasi jo yli 300 tapaturmatonta työpäivää. Tätä rajapyykkiä juhlistettiin turvallisen liikkumisen palkinnolla. Työsuojelutoimikunnan ja valtuutettujen toimikausi päättyi vuoden loppuun. Päätöskokousta juhlistettiin ravintola Pikkuvelissä hyvän ruoan ja seuran merkeissä.

Jukka Saukko

tuotantopäällikkö